Verschil tussen WA, WA + beperkt casco en Allrisk

Iedere autoverzekering biedt 3 verschillende dekkingen. Namelijk de WA (wettelijke aansprakelijkheid) verzekering, de WA (wettelijke aansprakelijkheid) + beperkt casco en de Allrisk verzekering. Om de afweging te kunnen maken voor welke dekking je precies gaat, is het van belang te weten wat het verschil is tussen deze dekkingen.

Het verschil tussen deze dekkingen zit voornamelijk in de toedracht van de schade, de oorzaak van de schade en of de schade wel of niet de eigen auto betreft.

Schade veroorzaakt aan derden

Schade aan andere voertuigen, personen/ weggebruikers of personen door een aanhangwagen, caravan of vervoerde goederen, die is veroorzaakt door de verzekerde, wordt gedekt door zowel de WA, beperkt casco of de Allrisk verzekering. In deze gevallen maakt de dekking van de autoverzekering dus niet uit.

Schade veroorzaakt aan eigen auto

Schade aan eigen auto wordt niet gedekt door de WA verzekering. Indien je dit soort schade gedekt wilt hebben, moet je dus in ieder geval kiezen tussen beperkt casco of Allrisk autoverzekering. Tussen deze twee dekkingen zitten ook weer hele relevante verschillen. Beperkt casco dekt namelijk alleen de schade aan de eigen auto veroorzaakt door brand, ontploffingen, rellen, storm, hagel, overstromingen, inbraak of joyriden, diefstal, botsingen met dieren of door een technisch gebrek, maar niet schade aan de eigen auto veroorzaakt door een zelf veroorzaakte aanrijding, door een slippartij, door vandalisme of door het te water zijn geraakt. Wanneer je dit soort schades wilt hebben gedekt, is de Allrisk autoverzekering de enige optie.

Voor de volledigheid, en ook logisch; schade aan eigen auto die opzettelijk veroorzaakt is door de verzekerde of die veroorzaakt is door rijden onder invloed van drugs of alcohol, wordt door geen enkele autoverzekering gedekt.

Online kun je heel goed de verschillende autoverzekeringen met elkaar vergelijken, zodat je de goedkoopste verzekering kiest die het beste bij jouw wensen past.